DISCLAIMER

Deze website is te goeder trouw gemaakt, doch biedt geen garantie (noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend) voor de volledigheid en juistheid van de informatie die zij bevat. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen, kunnen voorkomen. Panelexpert BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten van handelen op basis van gegevens die de site verschaft. Panelexpert BV kan de site zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen.